سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    پایه دوازدهم    >>   


انگلیسی -3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حساب دیفرانسیل و انتگرال 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی 3
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش(3)
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی-3
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
حسابان 2
: 16      : 0      : 0      : 0      : 0
فیزیک 3 ریاضی فیزیک
: 1      : 0      : 0      : 4      : 0
محاسبات ذهنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS