سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    فنی و حرفه ای    >>    صنعت    >>    ساختمان    >>   


اسکلت سازی ساختمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه کشی ساختمان
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
مدیریت تولید
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
فیزیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نقشه کشی فنی رایانه ای
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دانش فنی پایه
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
ساختمان سازی
: 0      : 0      : 1      : 0      : 0
نازک کاری ساختمان
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS