سامانه آی درس

   سامانه آی درس

     مسیر جاری :    >>    محتوای آموزشی    >>    آموزش عالی    >>    گروه فنی و مهندسی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


کدمحصول : 1265     کد مدرس : 1326

پی دی اف کتاب برنامه ریزی خطی بازاراپی دی اف کتاب: Linear Programming and Network Flows Fourth Edition, Bazaraa

Linear Programming and Network Flows, Fourth Edition
Mokhtar S. Bazaraa,  Agility Logistics,Atlanta, Georgia
John J. Jarvis, Georgia Institute of Technology, School of Industrial and Systems Engineering, Atlanta, Georgia
HanifD.Sherali, Virginia Polytechnic Institute and State University, Grado Department of Industrial and Systems Engineering
Blacksburg, Virginia


مدرس :    |    گردآوری : رضا   سعیدی نیا

عنوان کتاب / موضوع : بهینه سازی مهندسی- تئوری و عملی : 5507

حجم فایل : 8.5MB

تعداد مشاهدات : 767

قیمت : رایگان

آموزش های مرتبط

همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS