سامانه آی درس

   سامانه آی درس

     مسیر جاری :    >>    محتوای آموزشی    >>    آموزش عالی    >>    گروه فنی و مهندسی    >>    مهندسی کامپیوتر    >>   


کدمحصول : 379     کد مدرس : 1326

Computer Architecture A Quantitative Approach- John L.Hennessy, David A.Patterson Sixth Edition 2019Computer Architecture A Quantitative Approach- John L.Hennessy, David A.Patterson Sixth Edition 2019 کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته ویرایش ششم- پترسون هنسی 2019

            
             Computer Architecture A Quantitative Approach- John L.Hennessy,   David A.Patterson Sixth Edition 2019
کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته ویرایش ششم- پترسون هنسی 2019

https://t.me/idars_elearning_group


مدرس : رضا   سعیدی نیا

عنوان کتاب / موضوع : معماری کامپیوتر پیشرفته : 5016

حجم فایل : 34MB

تعداد مشاهدات : 3206

قیمت : رایگان

آموزش های مرتبط

همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS