سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    پایه نهم    >>   


آمادگی دفاعی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انگلیسی 3 :
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
عربی : 
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
علوم تکمیلی (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مطالعات اجتماعی :
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
پیام های آسمان : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگیسی :
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آموزش قرآن : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ریاضی : 
: 1      : 0      : 5      : 0      : 0
علوم تجربی : 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی :
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فرهنگ و هنر :
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کار و فناوری :
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS