سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    فنی و حرفه ای    >>    صنعت    >>    شبکه و نرم افزار رایانه ای    >>   


انگلیسی (1) : 
: 5      : 0      : 8      : 5      : 0
کتاب کار انگلیسی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کاربرد های فناوری نوین
: 0      : 0      : 3      : 0      : 0
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وطراحی وب
: 8      : 0      : 7      : 1      : 0
فیزیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دانش فنی پایه-رشته ی شبکه و نرم افزار
: 1      : 0      : 1      : 2      : 0
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
: 0      : 0      : 8      : 1      : 0
تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
: 9      : 0      : 7      : 1      : 0
توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
: 0      : 1      : 4      : 1      : 0
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
: 0      : 0      : 7      : 1      : 0
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
: 2      : 0      : 17      : 1      : 0
دانش فنی تخصصی
: 0      : 0      : 6      : 1      : 0
کنکور کامپیوتر
: 0      : 0      : 6      : 0      : 0
شایستگی های غیرفنی
: 0      : 0      : 0      : 1      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS