سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    پایه یازدهم    >>   


هنر 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی (1) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آمار و احتمال 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
ضمیمه دین و زندگی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
فارسی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
نگارش (2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
کتاب کار انگلیسی(2)  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
آزمایشگاه علوم تجربی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
انسان و محیط زیست  
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حسابان1 
: 6      : 0      : 0      : 0      : 0
زبان انگلیسی (2) 
: 0      : 0      : 3      : 0      : 0
فیزیک(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
هندسه(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دین و زندگی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی(2) 
: 0      : 0      : 0      : 2      : 0
عربی، زبان قرآن(2) 
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
محاسبات ذهنی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS