سامانه آی درس

   سامانه آی درس

    

لیست دروس    ::    محتوای آموزشی    >>    آموزش و پرورش    >>    متوسطه دوره دوم    >>    فنی و حرفه ای    >>    خدمات    >>    حسابداری    >>   


ارتباط موثر
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
مدیریت تولید
: 0      : 0      : 2      : 0      : 0
فیزیک
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
شیمی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
دانش فنی پایه
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حسابداری خرید و فروش
: 0      : 0      : 0      : 0      : 0
حسابداری حقوق و دستمزد
: 0      : 0      : 5      : 0      : 0
حسابداری اموال و انبار
: 0      : 0      : 4      : 0      : 0
همهٔ حقوق برای آی درس محفوظ می باشد. ©‏ 1395
Design By : RaakCMS